Τη Αγία και Μεγάλη Τετάρτη, ο Μυστικός Δείπνος...«Το πρωί της Αγίας και Μεγάλης Τετάρτης τελείται η Θεία Λειτουργία και το απόγευμα γίνεται η Ακολουθία του Ευχελαίου και η τελετή του Νιπτήρος [φωτογραφία από την Μονή του Οσίου Λουκά Βοιωτίας, από το προσωπικό μου αρχείο], που είναι και ο Όρθρος της Μεγάλης Πέμπτης και αναφέρεται στο Μυστικό Δείπνο, οπότε και ψάλλεται το Κοντάκιο «Ότε οι ένδοξοι μαθηταί...»Ότε οι ένδοξοι μαθηταί εν τω νιπτήρι του δείπνου εφωτίζοντο, τότε Ιούδας ο δυσσεβής, φιλαργυρίαν νοσήσας, εσκοτίζετο· και ανόμοις κριταίς σε τον δίκαιον Κριτήν παραδίδωσι. Βλέπε χρημάτων εραστά, τον δια ταύτα αγχόνη χρησάμενον· φεύγε ακόρεστον ψυχήν, την Διδασκάλω τοιαύτα τολμήσασαν. Ο περί πάντας αγαθός, Κύριε, δόξα σοι.

Συνεπής στην από Μεγάλης Δευτέρας συζήτηση μας επέλεξα να μοιραστώ μαζί σας απόψε δύο ερμηνείες του κοντακίου, απο τον Παλαιό Χορό των Κωνσταντινουπολιτών, την πρώτη αργή και μακρού χρόνου, την δεύτερη σύντομη, γρήγορη, αμφότερες όμως αποδίδουσες την κατάνυξη και ταυτόχρονα τη μεγαλοπρέπεια που εκπέμπονται από το Πατριαρχικό ύφος της Βυζαντινής μουσικής.

Καλή Μεγάλη Εβδομάδα, Καλή Ανάσταση, Καλό Πάσχα...