Μεγάλο Σάββατο, η ανάσταση...Η μυσταγωγία του τριημέρου πένθους για την ορθόδοξη κοινότητα ολοκληρώνεται το Μέγα Σάββατο, ημέρα της Ανάστασης. Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου ψάλλεται ο Εσπερινός της Ανάστασης, λεγόμενη και "Πρώτη Ανάσταση" και το τροπάριο «Ανάστα ο Θεός»...Ἦχος βαρὺν
Ἀνάστα, ὁ Θεός, κρῖνον τὴν γῆν, ὅτι σὺ κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι.


Ενδιαφέρον ιδιαίτερο, κειμενογραφικά και νοηματικά, έχουν και οι στίχοι του Ψαλμού που ακολουθεί, ανάμεσα στους οποίους παρένθετον είναι το τροπάριο...
Στίχ. Ὁ Θεὸς ἔστη ἐν συναγωγῇ Θεῶν, ἐν μέσῳ δὲ θεοὺς διακρινεῖ.
Ἀνάστα, ὁ Θεός, κρῖνον τὴν γῆν, ὅτι σὺ κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι.

Στίχ. Ἕως πότε κρίνετε ἀδικίαν, καὶ πρόσωπα ἁμαρτωλῶν λαμβάνετε;
Στίχ. Οὐκ ἔγνωσαν, οὐδὲ συνῆκαν, ἐν σκότει διαπορεύονται, σαλευθήτωσαν πάντα τὰ θεμέλια τῆς γῆς.

Ἀνάστα, ὁ Θεός, κρῖνον τὴν γῆν, ὅτι σὺ κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι.

Στίχ. Ἐγὼ εἶπα· Θεοί ἐστε, καὶ υἱοὶ Ὑψίστου πάντες· ὑμεῖς δὲ ὡς ἄνθρωποι ἀποθνῄσκετε, καὶ ὡς εἷς τῶν ἀρχόντων πίπτετε.
Ἀνάστα, ὁ Θεός, κρῖνον τὴν γῆν, ὅτι σὺ κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι.

Είναι η ομολογία και παραίνεση της πνευματικότητας και του ανθρωπίνου του θείου, του οποίου είμεθα πλασμένοι καθ'εικόνα και ομοίωση. Λόγος ελευθερίας και αλληλοσεβασμού και άρνηση υποταγής και πατερναλισμού...

Κατά τη διάρκεια της Πρώτης Ανάστασης, οι πιστοί κτυπούν δυνατά τα στασίδια σε αναπαράσταση του σεισμού που έγινε με την Ανάσταση του Κυρίου, ενώ τα μαύρα πένθιμα πανιά που σκέπαζουν το Τέμπλος και τον Άμβωνα πέφτουν...

Το μεσημέρι στον Πανάγιο Τάφο πραγματοποιείτε η αφή του Αγίου Φωτός όπου και διανέμεται σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο και το βράδυ ακολουθεί η Τελετή της Αναστάσεως με το «Δεύτε λάβετε Φως» και το «Χριστός Ανέστη» που συνοδεύεται από τους χαρμόσυνους ήχους της καμπάνας, τους ασπασμούς της αγάπης και τη ρίψη πυροτεχνημάτων, βεγγαλικών και βαρελότων στη νεοελληνική του εκφορά...Καλό Πάσχα... Ή -καλύτερα- Καλή Λαμπρή..!!
Γιατί αυτή είναι η γιορτή των Ελλήνων, η Λαμπρή, η χαρά, η δόξα, η αγάπη..!!
Καλή Λαμπρή, λοιπόν..!! Και του χρόνου με υγεία..!!