Μεγάλη Πέμπτη, το μαρτύριο...Η Μεγάλη Πέμπτη, η Σταύρωση, σηματοδοτεί το μαρτύριο του ανθρώπου, το σημείο εκείνο που η ζωή «αποχωρεί» προς τον θάνατο...Η ελληνική παράδοση θέλει αυτό, το υπέρτατο μαρτύριο, να αντιμετωπίζεται στωικά, περήφανα, χωρίς οιμωγές, με πόνο βουβό, παρά τις ταπεινώσεις και τους εξευτελισμούς...Έτσι, ο θάνατος που ακολουθεί το μαρτύριο δεν είναι πια πάθος, είναι λύτρωση, είναι υπόσχεση, είναι προσμονή της Ανάστασης...

Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα...